Úvod
Ceník
Výroba
Kontakt
Jednotky
Doprava
Prostorový metr sypaný (PRMS) - prostor o rozměrech
1m x 1m x 1m volně nasypaný rozštípanými poleny.
 


Prostorový metr rovnaný (PRMR) - prostor o rozměrech                                 1m x 1m x 1,4m volně nasypaný rozštípanými poleny.                                Převodní koeficient : 1prmr = 1, 35 - 1, 45 prms.Prostorový metr rovnaný (PRMR) - box - prostor o rozměrech
1m x 1m x 1m v němž jsou jednotlivá rozštípaná polena
vyskládána s co nejmenším podílem volného místa.
 


Výhřevnost: Udává, kolik tepla z daného dříví jsme schopni uvolnit. Záleží především na dřevině, kvalitě a vlhkosti. Základní jednotkou je MJ/m3 nebo MJ/kg.
 
Tabulka výhřevnosti některých dřevin:  
 

 Vlhkost: Čím má dříví vyšší vlhkost, tím má menší výhřevnost. Způsobuje to ztráta části uvolněného tepla při hoření na odpaření vázané vody. Ideální vlhkost dříví na vytápění je kolem 20% (čerstvé dřevo má vlhkost cca 50%).